คำถามที่พบบ่อย

ทั่วไป

ชื่อของผู้โดยสาร จะต้อง กรอกให้ ถูกต้องตามลำดับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่คุณมี

โปรดทราบว่า หากชื่อของผู้โดยสารไม่ตรงกับที่แสดงในหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเดินทาง ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของผู้โดยสารจะต้องตรงกับเอกสารการเดินทางที่มีอยู่ของคุณก่อนที่คุณยืนยันการจอง ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเมื่อการทำธุรกรรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากคุณมีสองนามสกุล หรือนามสกุลของคุณเชื่อมด้วยยติภังค์ กรุณากรอกนามสกุลติดกัน โดยไม่มี ช่องว่าง หรืออักขระพิเศษ เช่น ยติภังค์

หากนามสกุลของคุณมีเพียงแค่พยัญชนะเดียว เช่น O กรุณากรอก OO ในช่องของนามสกุล

ตัวอย่างเช่น:

นามสกุลที่แสดงในหนังสือเดินทาง บันทึกเป็น
SZE-TO SZETO
AU YEUNG AUYEUNG
CHEUNG WONG CHEUNGWONG
O OO

หากคุณมีชื่อกลาง มันจะต้องกรอกรวมไปกับชื่อของคุณในช่องของ “ชื่อ” โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องตามลำดับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่คุณมี

ตัวอย่างเช่น:

ชื่อที่แสดงในหนังสือเดินทาง [√ ] บันทึกเป็น:
นามสกุล TAYLER นามสกุล TAYLER
ชื่อ MARY ชื่อ MARY CHRISTINA
ชื่อกลาง CHRISTINA
นามสกุล CHAN นามสกุล CHAN
ชื่อ TAI MAN TOM ชื่อ TAI MAN TOM
คำนำหน้า
นาย ผู้ชาย (ผู้ใหญ่)
นาง หญิงที่แต่งงานแล้ว (ผู้ใหญ่)
นางสาว ผู้หญิง (ผู้ใหญ่)
เด็กหญิง ผู้หญิง (อายุน้อยกว่า 12 ปี)
เด็กชาย ผู้ชาย (อายุน้อยกว่า 12 ปี)

ในกรณีที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างนามสกุลและชื่อ เช่น ในอินโดนีเซีย หรือมีเฉพาะชื่อที่แสดงในหนังสือเดินทางของคุณ เราขออภัยที่จะแจ้งให้ทราบว่า การทำธุรกรรมออนไลน์ไม่สามารถดำเนินการได้ คำถามเกี่ยวกับอีเมล: cs.th@hutchgo.com

ตัวอย่างเช่น:

ชื่อที่แสดงในหนังสือเดินทาง [X] ไม่สามารถจองออนไลน์ได้
หออีเมลคำถามของคุณถึง cs.th@hutchgo.com
เพื่อทำการจอง
ชื่อจริง SUTI
ชื่อจริง SITI MELA

ชื่อของผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อบัตรโดยสารได้รับการยืนยันแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของผู้โดยสารถูกต้องตรงกับเอกสารการเดินทางของคุณก่อนที่คุณจะยืนยันการจอง

หากคุณไม่ได้มีรายละเอียดหนังสือเดินทางที่ได้รับการยืนยันใด ๆ สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน คุณยังคงสามารถที่จะทำการจองออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของคุณมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับของคุณ) ก่อนการเดินทางของคุณ มิฉะนั้น สายการบินมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเดินทางของคุณ

คุณสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการคลิกที่ปุ่ม "รายละเอียด" สำหรับรายละเอียดการต่อ/การหยุดพักของเที่ยวบิน หลังจากที่คุณได้มีการค้นหาวันที่เดินทางตามที่คุณต้องการแล้ว

หากชื่อของผู้โดยสารไม่ตรงกับชื่อที่แสดงในหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเดินทาง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของผู้โดยสารถูกต้องตรงกับเอกสารการเดินทางของคุณก่อนที่คุณจะยืนยันการจอง

ระบบจะออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันทีที่ได้รับการยืนยันการจอง บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยังบัญชีอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่เกินวันทำการถัดไป ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และนำมาพร้อมกับเอกสารการเดินทางของคุณและวีซ่าที่ต้องใช้เพื่อทำการเช็คอิน

เราสามารถทำการร้องขอพิเศษไปยังสายการบินในนามของแขกได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการร้องขอทั้งหมดจะเป็นไปตามการร้องขอโดยเฉพาะและสายการบินสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

สำหรับการยื่นคำขอของคุณต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนที่จะออกเดินทาง: คุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างสำหรับการยื่นคำขอพิเศษของคุณต้องดำเนินการ อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนที่จะออกเดินทาง:

 1. เรียกรายละเอียดการจองโดย:
  1. คลิกที่ “การจองของฉัน” แล้วใส่หมายเลขข้อเสนอของคุณและที่อยู่อีเมล
  2. คลิกที่ลิงค์ “แก้ไขการจองของฉัน” ที่แสดงบนหน้าการยืนยัน
 2. เขียนคำร้องขอคุณให้สมบูรณ์ในแบบฟอร์มแล้วทำการส่ง
 3. ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะทำการตอบกลับอีเมลของคุณภายในวันทำการถัดไป

โปรดรับทราบว่าบางสายการบินจะไม่ยอมรับคำร้องขอใด ๆน้อยกว่า 24-48 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางของคุณ

 • สำหรับการใส่ “หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์สายการบิน” ลงในการจอง
  โปรดรับทราบว่าค่าโดยสารบางรายการเท่านั้นที่มีสิทธิในการสะสมไมล์สายการบินหรืออัพเกรด กรุณาตรวจสอบกับสายการบินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 • การร้องขอสำหรับการจัดการที่นั่งและ/หรืออาหารพิเศษ
  โปรดทราบว่าการร้องขอทั้งหมดเป็นไปตามการร้องขอโดยเฉพาะและสายการบินสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

สายการบินนานาชาติส่วนใหญ่แล้วจะนำเสนออาหารพิเศษบนเที่ยวบินดังต่อไปนี้ แต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของเที่ยวบินและเส้นทางการบินเช่นกัน

 • AVML - Asian vegetarian meal
 • BBML - Baby meal
 • BLML - Bland meal
 • CHML - Child meal
 • DBML - Diabetic meal
 • FPML - Fruit platter meal
 • GFML - Gluten free meal
 • HNML - Hindu meal
 • KSML - Kosher meal
 • LCML - Low calorie meal
 • LFML - Low fat meal
 • LSML - Low salt meal
 • NLML - Low lactose meal
 • VGML - Vegetarian vegan meal
 • VJML - Vegetarian Jain meal

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าสายการบินต้นทุนต่ำโดยส่วนใหญ่จะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี โปรดทราบว่า เราไม่รับประกันว่าคำขอทั้งหมดจะเป็นไปตามที่ขอและจะขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมของสายการบิน สอบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ราคาบัตรโดยสารที่นำเสนอนี้ยังไม่รวมภาษีและค่าใช้จ่าย การสรุปจำนวนเงินทั้งหมดที่รวมทั้งภาษีและค่าใช้จ่ายจะถูกแสดงในหน้าก่อนการจ่ายเงิน

โปรดทราบว่า สนามบินบางแห่งเรียกเก็บภาษีการเดินทางขาออกโดยจ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นของสนามบินเหล่านั้น ภาษีเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในราคาของคุณ เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องจ่ายเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่สนามบิน

ค่าโดยบัตรโดยสารเครื่องบินบนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นค่าโดยบัตรโดยสารเครื่องบินจริง แต่เราจะเรียกเก็บเฉพาะค่าบัตรโดยสารที่แสดงบนใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการเท่านั้น

บัตรโดยสารเด็กจะใช้ได้เฉพาะกับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 - 11 ปีและบัตรโดยสารทารกจะใช้ได้เฉพาะกับทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี

สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีในวันที่/ก่อนวันที่เดินทางกลับ พวกเขาจะต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในราคาผู้ใหญ่

สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 2 ปีในวันที่/ก่อนวันที่เดินทางกลับ พวกเขาจะต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในราคาเด็ก

เมื่อทำธุรกรรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การสำรองบัตรโดยสารจะได้รับการดำเนินการและออกบัตรโดยสารให้โดยทันที ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดอัตราค่าโดยสารอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการยืนยันการจองของคุณ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดอัตราค่าโดยสาร” ของบัตรโดยสาร

โปรดทราบว่า ทาง hutchgo.com จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ HKD420 / USD55 ต่อหนึ่งบัตรโดยสารเป็นค่าธรรมเนียมในการจองใหม่ เพิ่มเติมจากค่าปรับของสายการบิน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดอัตราค่าโดยสาร

สำหรับการยื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนวันที่คุณจะต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนที่จะออกเดินทาง คุณสามารถทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

 1. เรียกรายละเอียดการจองโดย:
  1. คลิกที่ “การจองของฉัน” แล้วใส่หมายเลขข้อเสนอของคุณและที่อยู่อีเมล
  2. คลิกที่ลิงค์ “แก้ไขการจองของฉัน” ที่แสดงบนหน้าการยืนยัน
 2. เขียนคำร้องขอคุณให้สมบูรณ์ในแบบฟอร์มแล้วทำการส่ง
 3. ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะทำการตอบกลับอีเมลของคุณภายในวันทำการถัดไป

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างน้อยล่วงหน้าหนึ่งวันทำการก่อนจะถึงวันออกเดินทางจริง ไม่เช่นนั้น สายการบินจะคิดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการไม่แสดงตัว หรือจะถือว่าได้มีการใช้บัตรโดยสารนั้นแล้ว ดังนั้น กรุณาติดต่อกับสายการบินโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่อยู่นอกเหนือชั่วโมงทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

การจองแพ็กเกจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถโอนย้ายได้และไม่คืนเงินเมื่อมีการยืนยันการจองแล้ว

เมื่อทำธุรกรรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การสำรองบัตรโดยสารจะได้รับการดำเนินการและออกบัตรโดยสารให้โดยทันที ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดอัตราค่าโดยสารอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการยืนยันการจองของคุณ การยกเลิกใด ๆ จะต้องปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดอัตราค่าโดยสาร” ของบัตรโดยสาร

สำหรับการยื่นคำขอเพื่อยกเลิกบัตรโดยสารคุณจะต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนที่จะออกเดินทาง คุณสามารถทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

 1. เรียกรายละเอียดการจองโดย:
  1. คลิกที่ “การจองของฉัน” แล้วใส่หมายเลขข้อเสนอของคุณและที่อยู่อีเมล
  2. คลิกที่ลิงค์ “แก้ไขการจองของฉัน” ที่แสดงบนหน้าการยืนยัน
 2. เขียนคำร้องขอคุณให้สมบูรณ์ในแบบฟอร์มแล้วทำการส่ง
 3. ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะทำการตอบกลับอีเมลของคุณภายในวันทำการถัดไป

โปรดทราบว่าบัตรโดยสารพิเศษบางประเภทไม่สามารถคืนเงินได้ หากต้องการดำเนินการคืนเงินบัตรโดยสาร นอกจากค่าปรับสำหรับสายการบินที่ขึ้นตามข้อกำหนดอัตราค่าโดยสารแล้ว ทาง hutchgo.com จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ HKD420 / USD55 ต่อหนึ่งบัตรโดยสารสำหรับการยกเลิก

นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกทั้งหมดจะต้องดำเนินการอย่างน้อยล่วงหน้าหนึ่งวันทำการก่อนจะถึงวันออกเดินทางจริง ไม่เช่นนั้น สายการบินจะคิดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการไม่แสดงตัว หรือจะถือว่าได้มีการใช้บัตรโดยสารนั้นแล้ว ไม่อนุญาตให้มีการคืนเงิน

การจองแพ็กเกจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถโอนย้ายได้และไม่คืนเงินเมื่อมีการยืนยันการจองแล้ว

เมื่อการจองคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าการยืนยันจะแสดงขึ้นพร้อมกับหมายเลขยืนยันการจอง นอกจากนี้ เรายังจะส่งอีเมลยืนยันอีกครั้งพร้อมทั้งรายละเอียดการเดินทางแบบเต็มให้คุณเช่นกัน นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบการจองของคุณได้โดยไปที่โฮมเพจของ hutchgo.com แล้วคลิกที่ "การจองของฉัน"

สายการบินอาจปรับเวลาเที่ยวบินและตารางเวลาบินของพวกเขาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ หรือความจำเป็นด้านการปฏิบัติงาน

ตามมารยาทแล้ว เราจะพยายามทำทุกอย่างที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ หากรายละเอีดการเดินทางของคุณมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาก่อนการออกเดินทาง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า สายการบินจะเป็นผู้ตัดสินใจสำหรับการเตรียมการขั้นสุดท้ายทั้งหมด ดังนั้น เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารยืนยันเที่ยวบินและสถานที่เช็คอินของตนโดยตรงกับสายการบินก่อนจะมีการออกเดินทางในแต่ละครั้ง

ในกรณีของกฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองที่แตกต่างกันสำหรับจุดปลายทางที่แตกต่างกันไป ในจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจจะขอให้ผู้โดยสารแสดงบัตรโดยสารขากลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น เราจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้โดยสารเก็บรายละเอียดการเดินทางที่พิมพ์ออกมาเพื่อการอ้างอิงของตน

โปรดทราบว่า บัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องถูกใช้ตามลำดับ บัตรโดยสารทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกใช้ตามลำดับไม่สามารถใช้ได้และสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง สำหรับรายละเอียด

ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบสำหรับเอกสารการเดินทางที่จำเป็นใด ๆ การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนานาชาติโดยส่วนใหญ่จะต้องมีวีซ่า โปรดระวัง สำหรับวีซ่าเปลี่ยนเครื่องอาจจะจำเป็นในบางสนามบิน — แม้กระทั่งสำหรับการเชื่อมต่อเที่ยวบิน สำหรับจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่แล้ว หนังสือเดินทางของคุณจะต้องมีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางกลับของคุณ คุณจะต้องติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุลของจุดหมายปลายทางที่คุณเดินทางไปถงเพื่อคำแนะนำที่เป็นปัจจุบันสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและความจำเป็นต้องใช้วีซ่า