Các Điều Khoản và Điều Kiện của hutchgo.com

Nội dung sau đây mô tả các Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp thông qua trang Web này và nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn và, ngoài những nội dung khác, giới hạn trách nhiệm pháp lý của Hutchinson Travel Limited. Trước khi gửi mẫu đơn đăng ký tài khoản và/hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong số này, vui lòng đọc kỹ tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này. Khi sử dụng các dịch vụ này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu, và đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Bạn phải được ít nhất mười tám (18) tuổi để sử dụng dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn không được sử dụng trang Web này.

Hutchison Travel Limited có toàn quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang Web này. Các điều khoản đã sửa đổi sẽ có hiệu lực từ và sau ngày chúng được đăng lên. Các Điều Khoản và Điều Kiện này không được sửa đổi theo cách khác.

Phần I - Các điều khoản và điều kiện chung

Thông báo bản quyền

Bạn, Người Dùng, xác nhận rằng mọi Nội Dung có trên trang Web này – bao gồm thông tin, dữ liệu, phần mềm, hình chụp, biểu đồ, video, con chữ, đồ họa, nhạc, âm thanh, hình ảnh, hình minh họa, bản đồ, thiết kế, biểu tượng, tài liệu và nội dung văn bản và tài liệu khác – là tài sản trí tuệ và sản phẩm có bản quyền của Hutchison Travel Limited và/hoặc các Nhà Cung Cấp bên thứ ba khác nhau. Việc sao chép hoặc lưu trữ thông tin hoặc các sản phẩm lấy từ trang Web này, dưới mọi hình thức, trên mọi phương tiện và công nghệ hiện hữu hoặc được phát triển sau này, là tuân theo Sắc Lệnh Bản Quyền (Cap. 528).

Bạn chỉ được sử dụng các tài liệu trên trang Web cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bạn chỉ có thể sao chép theo phương thức điện tử hoặc in các phần trích của các tài liệu từ trang Web này cho mục đích như thế mà không được thay đổi, bổ sung hay xóa. Bất kỳ trường hợp sử dụng nào khác đối với các tài liệu trên trang Web này, bao gồm bất kỳ sự sao chép hay thay đổi nào, là bị cấm trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của Hutchison Travel Limited.

Thông báo thương hiệu

"hutchgo.com" là thương hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu dịch vụ được Hutchison Travel Limited sử dụng. Các tên sản phẩm và công ty khác được xác định trên trang Web này có thể là thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, biểu tượng hoặc ký hiệu độc quyền khác của một bên thứ ba. Trên trang Web này, trường hợp sử dụng bất kỳ tên, thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, biểu tượng hoặc ký hiệu hoặc dấu hiệu hoặc tài sản độc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, và tính khả dụng của các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể từ bên thứ ba đó thông qua trang Web này, sẽ không được diễn giải là trang Web này được ủng hộ hay tài trợ bởi bất kỳ bên thứ ba nào như thế, hoặc sự tham gia của bên thứ ba như thế trong việc chào bán các sản phẩm, dịch vụ hay thông tin thông qua trang Web này.

Trường hợp sử dụng chấp nhận được

Trang Web này được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bạn chỉ được sử dụng trang Web này để thực hiện các Yêu Cầu hợp pháp để mua các sản phẩm hoặc dịch vụ được chào bán. Bạn không được sử dụng trang Web này để thực hiện bất kỳ Yêu Cầu đầu cơ, giả mạo hay gian lận nào hoặc bất kỳ Yêu Cầu nào dự đoán nhu cầu. Bạn đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để tạo ra các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào bạn có thể chịu vì bạn sử dụng trang Web này. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thực liên quan đến việc bạn sử dụng trang Web này và bạn đồng ý nhanh chóng cập nhật thông tin thành viên của bạn (nếu phù hợp) để đảm bảo thông tin đó được cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác.

Không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp bồi thường khả dụng nào khác, Hutchison Travel Limited có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn thực hiện một Yêu Cầu với tên giả hoặc với thẻ tín dụng không hợp lệ. Việc thực hiện một Yêu Cầu với tên giả hoặc với một phương thức thanh toán không hợp lệ là vi phạm pháp luật. Vui lòng lưu ý rằng ngay cả khi bạn không cung cấp tên thực cho chúng tôi, trình duyệt web của bạn cũng gửi một địa chỉ Internet duy nhất cho chúng tôi, địa chỉ này có thể được các quan chức thực thi pháp luật nhận dạng bạn. Người dùng gian lận sẽ được báo cho cảnh sát và bị truy tố theo mức cao nhất được pháp luật cho phép.

Hutchison Travel Limited có quyền hủy bất kỳ yêu cầu đặt vé máy bay, phòng khách sạn hay thuê xe nào hoặc đối với bất kỳ giao dịch nào mà nó có lý do cho là đã được thực hiện một cách gian lận bao gồm, sử dụng trái phép một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Không bảo đảm

Trừ phi một Nhà Cung Cấp đã đồng ý khác, mọi sản phẩm, dịch vụ, tư vấn, hàng hóa và thông tin khả dụng qua trang Web này được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng," "khi khả dụng" mà không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, thành văn hay bất thành văn. Những đảm bảo này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đảm bảo về quyền sở hữu hoặc đảm bảo bất thành văn về tính khả mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Không giới hạn ở nội dung bên trên, không có đảm bảo hay cam đoan vì được đưa ra:

 1. Về việc chấp nhận bất kỳ Yêu Cầu nào;
 2. Rằng Người Dùng sẽ nhận được giá khả dụng thấp nhất đối với hàng hóa và/hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang Web này;
 3. Về tính khả dụng của các sản phẩm và/hoặc dịch vụ thông qua trang Web này hoặc, khi phù hợp, ở bất kỳ đại lý bán lẻ hay địa điểm bán lẻ nào trong chương trình;
 4. Răng việc sử dụng trang Web này và mọi phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ liên kết với trang Web này sẽ không có lỗi;
 5. Về các kết quả có thể có được từ việc sử dụng trang Web này;
 6. Về tính hoàn chỉnh, tính chính xác, tính đáng tin cậy hoặc chất lượng của bất kỳ thông tin, nội dung, dữ liệu, dịch vụ, lời khuyên hay hàng hóa nào được cung cấp hoặc khả dụng thông qua trang Web này; hoặc
 7. Về việc trang Web này có hoạt động hay không có hoạt động.

Bạn đồng ý rõ rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi sử dụng trang Web này.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý chung

Trong mọi trường hợp, Hutchison Travel Limited, bao gồm các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại diện, công ty liên kết (bao gồm, nhưng không giới hạn, hutchgo.com) hoặc các nhà cung cấp của nó (gọi chung là Các Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh), sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trường hợp thương tật, tử vong, tổn thất, khiếu kiện, thiên tai, tai nạn, trì hoãn nào, hay bất kỳ thiệt hại đặc biệt, làm gương, trừng phạt, vô tình hoặc hậu quả nào dưới bất kỳ hình thức nào — cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc khác — phát sinh từ hoặc có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ trường hợp nào sử dụng trang Web này, hoặc đối với bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được thông qua trang Web này, ngay cả khi Các Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như thế.

Ngoài ra, Các Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại và/hoặc trì hoãn nào do Nhà Cung Cấp hủy, thiếu hụt, bị bệnh, có tranh chấp lao động, hư hỏng máy móc, bị cách ly, bị chính phủ giới hạn, điều kiện thời tiết, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, bạo loạn, đình công, chiến tranh, bão, thiên tai hoặc các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Các Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh. Chúng tôi không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí bổ sung, thiếu sót, trì hoãn, chuyển hướng nào hoặc hành động của bất kỳ cơ quan nào của chính phủ. Không Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh nào sẽ chịu trách nhiệm đối với việc Nhà Cung Cấp vi phạm bất kỳ sự đảm bảo nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đảm bảo bất thành văn về tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc tính khả mại. Bất kỳ Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh nào cũng không chịu trách nhiệm đối với hành vi sai trái khác của một Nhà Cung Cấp (bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do sai lầm cá nhân) đối với bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào khả dụng thông qua trang Web này. Không Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh nào sẽ chịu trách nhiệm đối với việc bất kỳ Nhà Cung Cấp nào không tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này, cũng không chịu trách nhiệm đối với việc bất kỳ Nhà Cung Cấp nào không tuân thủ các điều luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều luật điều chỉnh việc bán, bảo hành và trả lại các sản phẩm dễ hư hỏng.

Nếu, bất kể nội dung bên trên, một Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh được thấy là chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang Web này, Người Dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của bất kỳ bên nào như thế, trong mọi trường hợp, không cao hơn lệ phí hoặc khoản phí Hutchison Travel Limited tính cho Người Dùng khi thực hiện một Yêu Cầu.

Các bên thứ ba

Nếu bạn sử dụng trang Web này để gửi Yêu Cầu cho hoặc thay mặt cho một Bên Thứ Ba, bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào về tính chính xác của thông tin được cung cấp liên quan đến việc sử dụng như thế. Ngoài ra, bạn phải thông báo cho Bên Thứ Ba về tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được mua thông qua trang Web này, bao gồm mọi quy định và quy định hạn chế áp dụng cho chúng.

Mỗi Người Dùng sử dụng trang Web này cho hoặc thay mặt cho một Bên Thứ Ba đồng ý bồi thường và miễn trách nhiệm cho từng Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và khiếu kiện (bao gồm chi phí biện hộ), liên quan đến việc Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng không đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ nào được mô tả bên trên. Người Dùng trực tiếp chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Yêu Cầu nào được gửi, bao gồm các khoản lệ phí, khoản phí và nghĩa vụ thực hiện liên quan.

Các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành bên thứ ba

Bạn có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành mà Hutchison Travel Limited làm đại diện cho họ, bao gồm các điều kiện vận chuyển, hoàn tiền và hủy yêu cầu của hãng hàng không, hãng tàu thủy, công ty cho thuê xe, khách sạn, v.v.

Hutchison Travel Limited không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu kiện nào về việc không đáp ứng hoặc đáp ứng không đạt yêu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ được Hutchison Travel Limited thay mặt bạn mua từ các nhà cung cấp và nhà phân phối bên thứ ba này, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, hãng hàng không, khách sạn, công ty điều hành tour, công ty cho thuê xe, công ty bảo hiểm, và tổ chức khác. Đôi khi, các hãng hàng không và các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành khác có thể đăng ký quá mức (overbook) số hành khách trên các chuyến bay của họ hoặc xếp lịch bay lại – Hutchison Travel Limited không chịu trách nhiệm đối với các sự cố như thế.

Nhận xét, ý kiến phản hồi của người dùng và những thông tin khác

Mọi nhận xét, ý kiến phản hồi, đề nghị và ý tưởng được tiết lộ, gửi hoặc đề nghị cho một Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh liên quan đến việc bạn sử dụng trang Web này (gọi chung là Nhận Xét), sẽ và vẫn là tài sản riêng của Hutchison Travel Limited và có thể được sử dụng bởi một Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh trong bất kỳ phương tiện nào và vì bất kỳ mục đích nào trên toàn cầu mà không cần xin sự đồng ý cụ thể của bạn. Ví dụ, Nhận Xét của bạn có thể được sử dụng trên trang Web này và trong các quảng cáo trên radio, tivi và báo giấy. Tên và chữ cái đầu trong họ của bạn có thể được sử dụng với bất kỳ Nhận Xét nào bạn gửi. Không Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh nào có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc bảo mật Nhận Xét của bạn (và việc sử dụng tên và chữ cái đầu trong họ của bạn với bất kỳ nhận xét nào), trả thù lao cho bạn đối với bất kỳ Nhận Xét nào đã gửi, hoặc phản hồi đối với bất kỳ Nhận Xét nào của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ Nhận Xét nào của bạn.

Trả Lời Các Yêu Cầu

Mặc dù Hutchison Travel Limited sẽ có thiện chí cố gắng trả lời Yêu Cầu trong thời gian được cho biết trên trang Web này, chúng tôi không đảm bảo rằng trạng thái Yêu Cầu của bạn sẽ được đảm bảo khả dụng cho bạn trong thời gian xử lý đã nêu. Hutchison Travel Limited hoặc Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành không chính xác đối với bất kỳ sơ xuất hay trì hoãn nào trong việc trả lời một Yêu Cầu gây ra bởi địa chỉ email không chính xác hoặc dữ liệu khác do bạn cung cấp không chính xác hoặc các vấn đề kỹ thuật khác ngoài tầm kiểm soát của họ.

Liên Kết đến Các Trang Web và Dịch Vụ Khác

Trong trường hợp trang Web này chứa các liên kết đến các dịch vụ và tài nguyên bên ngoài, hoặc trong trường hợp trang web bên thứ ba đó liên kết đến trang Web này, bất kỳ quan ngại nào về các dịch vụ hay tài nguyên như thế phải được chuyển cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc tài nguyên bên ngoài cụ thể đó. Hutchison Travel Limited không giám sát hay kiểm soát các trang web liên kết và không đảm bảo về, và không chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đối với tính chính xác, tính hoàn chỉnh, tính kịp thời, độ tin cậy, hoặc tính khả dụng của bất kỳ nội dung nào được tải lên, hiển thị, hoặc phổ biến, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khả dụng ở các trang web này. Nếu bạn chọn truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào, bạn tự chịu rủi ro khi làm như thế. Sự hiện diện của một liên kết đến một trang web bên thứ ba không cấu thành hay ngụ ý rằng Hutchison Travel Limited ủng hộ, tài trợ, hay giới thiệu bên thứ ba đó, hay nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên, hoặc khả dụng thông qua, bất kỳ trang web bên thứ ba nào như thế.

Chấm dứt sử dụng

Quyền truy cập của người dùng đến tất cả hoặc một phần của trang Web này có thể bị chấm dứt hoặc đình chỉ vào bất kỳ lúc nào, và không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì.

Lỗi Về Giá Cả

Hutchison Travel Limited cố gắng công bố và duy trì giá cả và thông tin chính xác đối với các dịch vụ mà chúng tôi đề nghị. Các nhà cung ứng của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi thông tin về giá và thông tin khác liên quan đến các dịch vụ này.

Tuy nhiên, trong trường hợp một dịch vụ được liệt kê hoặc cung cấp cho chúng tôi ở giá không chính xác hoặc với thông tin không chính xác do nhận được thông tin dịch vụ không chính xác từ các nhà cung ứng của chúng tôi, lỗi đánh máy hoặc lỗi hệ thống hoặc lỗi khác về giá cả, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn hàng nào đã đặt đối với dịch vụ như thế.

Chúng tôi sẽ có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn hàng nào như thế cho dù đơn hàng đó đã được xác nhận và/hoặc thẻ tín dụng của bạn đã được tính hay chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã được tính tiền mua hàng và đơn hàng của bạn bị hủy vì thông tin nhà cung ứng không chính xác, chúng tôi sẽ nhanh chóng ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn với số tiền đã tính. Giá cả, mức giá và hàng trong kho phụ thuộc vào tính khả dụng từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành.

Gửi thông tin thẻ tín dụng

Mọi Yêu Cầu phải được gửi với một thẻ tín dụng chính trừ khi được cho biết khác.

Điều khoản khác

Các đầu đề trong các Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ để đảm bảo thuận tiện và không giới hạn hoặc định nghĩa các điều khoản và quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện này dưới bất kỳ hình thức nào.

Không Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh nào chịu trách nhiệm đối với sơ xuất hoặc trì hoãn trong việc trả lời một Yêu Cầu gây ra bởi địa chỉ email không chính xác do bạn cung cấp hoặc các vấn đề kỹ thuật khác ngoài tầm kiểm soát của họ.

Các Điều Khoản và Điều Kiện này, và các phần liên quan của từng dịch vụ, thể hiện toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện giữa bạn và mỗi Bên Thuộc Diện Điều Chỉnh về việc bạn sử dụng trang Web này và thay thế bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào trước đây. Luật pháp của Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông sẽ điều chỉnh việc thực hiện các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Phần II - Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các sản phẩm lữ hành của hãng hàng không, bao gồm các sản phẩm theo gói

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Hutchison Travel Limited đóng vai trò đại lý cho các hãng hàng không hoặc các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành khác (gọi chung là Các Nhà Cung Ứng Dịch Vụ Lữ Hành) trong việc bán các dịch vụ lữ hành, hoặc trong việc nhận yêu cầu đặt chỗ hoặc đặt trước đối với các dịch vụ sẽ được cung cấp cho bạn. Hutchison Travel Limited không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trường hợp thương tật, hư hỏng, tử vong, tổn thất, tai nạn hay chậm trễ nào do hành động bất cẩn hoặc lỗi của Nhà Cung Ứng Dịch Vụ Lữ Hành, hoặc thiên tai. Ngoài ra, chúng tôi không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại và/hoặc chậm trễ nào do bị bệnh, trộm cắp, tranh chấp lao động, hư hỏng máy móc, cách ly, hạn chế của chính phủ, điều kiện thời tiết, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, bạo loạn, đình công, chiến tranh, bão, thiên tai hoặc các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Hutchison Travel Limited. Chúng tôi không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí bổ sung, thiếu sót, chậm trễ, chuyển hướng nào hoặc hành động của bất kỳ cơ quan nào của chính phủ. Hợp đồng vận chuyển được sử dụng bởi Nhà Cung Ứng Dịch Vụ Lữ Hành, khi được ban hành, sẽ là giữa Nhà Cung Ứng Dịch Vụ Lữ Hành và hành khách.

Những hạn chế về vé

Vé máy bay khả dụng thông qua trang Web này tuân thủ các điều kiện vận chuyển đã công bố và các quy định của hãng hàng không phù hợp. Có thể mua vé trước từ 3 đến 330 ngày. Đối với vé không có nguồn gốc từ Hồng Kông, có thể mua trước từ 6 đến 330 ngày. Những hạn chế về vé và khả năng linh hoạt về vé là khác nhau tùy vào loại vé được mua.

Thanh toán vé

Nếu Người Dùng gửi Yêu Cầu mua vé, Người Dùng đồng ý rằng nếu tìm được vé đáp ứng Yêu Cầu của Người Dùng, số tiền Yêu Cầu đã gửi — cộng với mọi khoản thuế, khoản phí, phụ phí, phí giao hàng/xử lý và gửi lại Yêu Cầu hoặc các khoản lệ phí khác — sẽ được tự động tính cho thẻ tín dụng mà Người Dùng gửi. Những số tiền như thế sẽ được công bố trên trang Web này.

Phí dịch vụ khác

Có thể có phí xử lý / dịch vụ mỗi vé đối với vé máy bay mua qua trang Web này. Khoản lệ phí không được hoàn lại đó sẽ được liệt kê để Người Dùng tham khảo trước khi Người Dùng được yêu cầu nhập số thẻ tín dụng.

Phí dịch vụ khác của Hutchison Travel Limited
Phí dịch vụ mỗi vé HKD
Sửa Đổi / Đặt Lại
(loại trừ lệ phí đặt lại vé)
420
Tái Phát Hành / Tái Định Giá
(trừ bất kỳ khoản chênh lệch vé và phí dịch vụ nào của hãng hàng không)
420
Hủy Vé
(trừ phí hủy vé của hãng hàng không)
420
Điều Chỉnh Phụ Phí Nhiên Liệu

Số tiền phụ phí nhiên liệu (nếu có) đã trả sau khi xác nhận đặt vé chỉ là chi phí ước tính. Phụ phí nhiên liệu sẽ được điều chỉnh (hoặc tăng hoặc giảm) do chính sách riêng của các hãng hàng không. Hutchison Travel Limited sẽ bù số tiền bổ sung mà khách hàng trả (nếu có), và đồng thời, bảo lưu quyền yêu cầu khách hàng trả số tiền bổ sung.

Sử dụng vé theo Đúng Trình Tự và Thay Đổi Lịch Trình
 1. Vé chỉ có giá trị đối với dịch vụ vận chuyển được cho biết trên lịch trình từ điểm đi qua bất kỳ điểm dừng nào đã thỏa thuận, đến điểm đến cuối cùng.
 2. Phải sử dụng vé theo trình tự. Nếu khách hàng không có mặt để lên chuyến bay theo lịch mà không có thông báo trước, tất cả lịch trình khứ hồi hoặc tiếp theo sẽ bị hãng hàng không tự động hủy.
 3. Cần phải tính lại giá vé khi thay đổi hành trình. Những thay đổi chẳng hạn như đảo ngược hướng hành trình, không đi chặng đầu tiên, ngày khởi hành và số chuyến bay có thể dẫn đến tăng giá vé. Khách hàng phải thanh toán khoản chênh lệch giá vé và bất kỳ khoản thuế và phụ phí bổ sung hoặc tiền phạt. Khách hàng có thể chấp nhận giá vé đã sửa đổi hoặc duy trì lịch trì ban đầu như cho biết trên vé.
 4. Trong trường hợp có thay đổi hành trình, khách hàng nên thông báo cho hutchgo.com. hutchgo.com sẽ đánh giá giá vé sửa đổi cho lịch trình mới. Nếu không, phần vé không được sử dụng sẽ không còn giá trị nữa.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện đối với hủy đặt vé và các giao dịch mua vé sẽ thay đổi đối với từng sản phẩm và dịch vụ. Do đó vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc, hỏi Đội Ngũ Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi trong giờ làm việc. Trường hợp hủy yêu cầu có thể bị áp dụng phí hủy yêu cầu mà bạn đồng ý thanh toán đầy đủ. Vui lòng lưu ý rằng không được phép hủy sau khi vé đã được phát hành.

Đối với các yêu cầu đặt vé và mua vé đã được trả trước, có thể được hoàn tiền tùy vào quyết định của hutchgo.com (tuân theo chính sách hoàn tiền). Ước tính có thể mất đến 3 đến 6 tháng trước khi khoản ghi có xuất hiện trong tài khoản của bạn đối với xử lý hoàn tiền vé máy bay. Khung thời gian hoàn tiền phía trước chỉ để cho bạn tham khảo và sẽ không có giá trị ràng buộc đối với hutchgo.com.

Bạn đồng ý chịu toàn bộ chi phí của bất kỳ khoản phí đặt vé, hủy và phí hành chính nào đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đã đặt nhưng không sử dụng vì bất kỳ lý do gì. Trong một số trường hợp, Hutchison Travel Limited có thể tính phí hủy yêu cầu và/hoặc sửa đổi yêu cầu bên cạnh các khoản phí được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành.

Lữ Hành Quốc Tế: Hộ Chiếu, Visa, Những Mối Nguy Hiểm và Diệt Côn Trùng

Việc đến những điểm đến nhất định có thể có rủi ro lớn hơn so với những điểm khác. Do đó, Hutchison Travel Limited khuyến khích hành khách xem lại các quy định cấm, cảnh báo, và thông báo và khuyến cáo lữ hành do Chính Phủ Hồng Kông ban hành trước khi đặt vé đến các điểm đến quốc tế. Đối với Hệ Thống Outbound Travel Alert (OTA), vui lòng tham khảo https://www.sb.gov.hk/eng/ota/ . Để biết các yêu cầu về sức khỏe và các mối nguy hiểm ở nước ngoài, vui lòng tham khảo https://www.travelhealth.gov.hk/eindex.html . Tại Hutchison Travel Limited, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về các yêu cầu nhập cảnh của nước ngoài (chẳng hạn như cần mang theo hộ chiếu và visa). Để biết các yêu cầu nhập cảnh của nước ngoài, vui lòng liên hệ với các lãnh sự quán tại Hồng Kông.

Nhiều quốc gia yêu cầu công dân nước ngoài phải có hộ chiếu có giá trị ít nhất 6 tháng (tính từ ngày trở về) khi họ nhập cảnh vào các quốc gia này. Lữ khách cá nhân và người cùng đi của họ hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo giấy tờ lữ hành của họ là hợp lệ. Các yêu cầu về Hộ Chiếu, Visa (bao gồm bất kỳ và tất cả visa quá cảnh) và yêu cầu về Sức Khỏe thuộc trách nhiệm của cá nhân lữ khách.

Dựa trên tình hình đại dịch, một số chính phủ đã ban hành các quy định hạn chế nhập cảnh, đình chỉ visa và các biện pháp cách ly đối với lữ khách. Những yêu cầu tiêm chủng đề nghị để đi lại có thể thay đổi khi có thông báo ngắn hạn và bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về các khuyến cáo hiện tại trước khi khởi hành. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cảnh liên quan đến sức khỏe, tiêm chủng theo khuyến cáo, sử dụng tất cả các thuốc theo khuyến cáo và tuân thủ tất cả lời khuyên y tế liên quan đến chuyến đi của bạn. Lữ khách nên tham khảo thông tin mới nhất được công bố bởi chính phủ của các quốc gia nơi họ đến bao gồm các quốc gia bạn chỉ quá cảnh.

KHI CUNG CẤP HOẶC TẠO ĐIỀU KIỆN ĐẾN CÁC ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ CỤ THỂ, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HAY CAM ĐOAN RẰNG NÊN ĐẾN NHỮNG ĐIỂM ĐÓ HOẶC KHÔNG CÓ RỦI RO KHI ĐẾN NHỮNG ĐIỂM ĐÓ, VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC ĐẾN NHỮNG ĐIỂM ĐẾN NHƯ THẾ.

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành

Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản hoặc điều kiện mua hàng áp dụng bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành nào, cho dù Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành đó được chọn bởi bạn hoặc bởi Hutchison Travel Limited, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thanh toán tất cả số tiền khi đáo hạn và tuân thủ các quy định và hạn chế của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành về tính khả dụng và việc sử dụng vé, sản phẩm, hoặc dịch vụ. Bạn hiểu rằng bất kỳ trường hợp nào vi phạm các điều kiện mua hàng như thế của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành có thể dẫn đến hủy (các) yêu cầu đặt trước hoặc (các) giao dịch mua hàng của bạn, dẫn đến bạn bị từ chối tiếp cận bất kỳ chuyến bay, khách sạn hay xe ôtô nào, dẫn đến việc bạn bị vô hiệu bất kỳ khoản tiền nào trả cho (các) yêu cầu đặt trước hoặc (các) giao dịch mua hàng đó, và dẫn đến việc hutchgo.com ghi nợ vào tài khoản của bạn đối với bất kỳ chi phí nào Hutchison Travel Limited phải chịu do có sự vi phạm như thế. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi khoản phí, lệ phí, thuế, và đánh giá phát sinh từ việc sử dụng trang Web này.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tật, tổn thất, khiếu kiện, thiệt hại nào, hay bất kỳ thiệt hại đặc biệt, làm gương, trừng phạt, gián tiếp, sự cố hoặc hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm, nhưng không giới hạn mất lợi nhuận hoặc tiền tiết kiệm), cho dù là dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm tuyệt đối, hoặc khác, phát sinh từ hoặc có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến việc thực hiện hay không thực hiện của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, không thực hiện hợp đồng do phá sản, tái tổ chức, mất khả năng thanh toán, giải thể hoặc thanh lý, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như thế. Trong trường hợp không thực hiện hợp đồng do phá sản, tái tổ chức, mất khả năng thanh toán, giải thể hoặc thanh lý một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành, bạn đồng ý rằng quyền truy đòi duy nhất của bạn là đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Lữ Hành đó chứ không phải chúng tôi.

Tại Hutchison Travel Limited, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với thông tin về tính thích hợp cho người khuyết tật của bất kỳ phần nào của bất kỳ tour nào hay yêu cầu đặt trước nào. Để biết thông tin về tính thích hợp cho người khuyết tật đối với bất kỳ phần nào của bất kỳ tour nào hay yêu cầu đặt trước khác, vui lòng trực tiếp liên hệ với Nhà Cung Ứng Dịch Vụ Lữ Hành.

Thông Tin Quan Trọng Về Tỉ Giá Hối Đoái

Các giao dịch mua hàng được thực hiện trên trang Web của chúng tôi chỉ được thực hiện bằng Dollar Hồng Kông (HKD). Nếu bạn mua hàng từ chúng tôi dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không phải mệnh giá HKD, vui lòng lưu ý rằng, do có biến động không ngừng về tỉ giá hối đoái, khoản phí của chúng tôi tính vào thẻ của bạn hoặc khoản phí ước tính chúng tôi cung cấp cho bạn, có thể khác biệt tùy vào tỉ giá hối đoái tại thời điểm bạn đặt trước so với tỉ giá tại thời điểm khoản phí được phản ánh trên sao kê thẻ tín dụng của bạn. Ngoài ra, trong trường hợp chúng tôi phải ghi có vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hoàn tiền số tiền HKD chính xác đã tính ban đầu và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự biến động nào về tỉ giá hối đoái có thể dẫn đến chênh lệch trong sao kê hóa đơn của bạn.

Các Quy Định Của Hãng Hàng Không, Thay Đổi Lịch Trình và Thay Đổi Giá: Vé máy bay khả dụng thông qua trang Web này tuân thủ các điều kiện vận chuyển đã công bố, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chính sách hủy vé của hãng hàng không phù hợp. Hợp đồng vận chuyển được sử dụng bởi một hãng hàng không phù hợp, khi được ban hành, sẽ là giữa hãng hàng không phù hợp và hành khách. Các hãng hàng không có quyền điều chỉnh thời gian bay và lịch bay vào bất kỳ lúc nào - những thay đổi lịch bay có thể dẫn đến lịch trình nằm ngoài thỏa thuận hợp đồng. Các hãng hàng không cũng có thể tùy ý thay đổi hoặc hủy các chuyến bay hoặc lịch trình. Các hãng hàng không cung cấp cho chúng tôi thông tin về giá và thông tin khác liên quan đến các dịch vụ này. Hutchison Travel Limited cố gắng công bố và duy trì giá cả và thông tin chính xác đối với các dịch vụ của hãng hàng không. Tuy nhiên, trong trường hợp một dịch vụ được liêt kê hoặc cung cấp cho chúng tôi ở giá không chính xác hoặc với thông tin không chính xác do lỗi đánh máy hoặc sơ xuất khác về thông tin giá cả hoặc dịch vụ nhận từ một hãng hàng không, Hutchison Travel Limited và/hoặc hãng hàng không có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ Yêu Cầu nào đạt đặt đối với dịch vụ như thế, cho dù đơn hàng đã được xác nhận và/hoặc thẻ tín dụng của bạn đã được tính hay chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã được tính tiền mua hàng và Yêu Cầu của bạn bị hủy vì thông tin hãng hàng không không chính xác, Hutchison Travel Limited và/hoặc hãng hàng không sẽ nhanh chóng ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn với số tiền đã tính. Trong trường hợp một hãng hàng không công bố giá vé ở một mức và sau đó quyết định không áp dụng giá vé đó, Hutchison Travel Limited không chịu trách nhiệm và không thể áp dụng giá mà hãng hàng không đã niêm yết ban đầu. Chỉ có hãng hàng không mới có thể quyết định có áp dụng giá niêm yết không chính xác hay không.

Điểm Dành Cho Khách Hàng Thường Xuyên

Điểm thưởng dành cho khách hàng thường xuyên (quãng đường, điểm, v.v.), nâng cấp, voucher và giảm giá hoặc khuyến mãi khác có thể không áp dụng cho Dịch Vụ Hãng Hàng Không của Hutchison Travel Limited.

Yêu Cầu Về Độ Tuổi

Đối với vé máy bay có giá đã công bố, bạn có thể thực hiện yêu cầu đặt vé cho trẻ em 15 tuổi trở lên bay mà không có người trưởng thành (18 tuổi trở lên) đi kèm. Đối với trẻ em dưới 15 tuổi, phải có ít nhất một người trưởng thành 18 tuổi trở lên đi kèm (các) em trong cùng yêu cầu đặt vé. Đối với vé trẻ sơ sinh, vui lòng đảm bảo tuân thủ điều kiện vận chuyển của hãng hàng không vì chỗ ngồi cho trẻ sơ sinh, đai dành cho trẻ sơ sinh và ghế ngồi xe dành cho trẻ sơ sinh có thể bị hạn chế.

Chuyến bay liên danh

Một số hãng hàng không ký kết các thỏa thuận "code share" với một số hãng hàng không đối tác chọn lọc. Điều này có nghĩa là trên các tuyến bay nhất định, hãng hàng không bán hoặc tiếp thị chuyến bay sẽ không sử dụng phi cơ của hãng đến điểm đến đó. Thay vào đó, hãng đó hợp đồng với một hãng hàng không đối tác để bay đến điểm đến đó. Hãng hàng không đối tác được liệt kê là "điều hành bởi." Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ làm thủ tục với hãng vận tải "điều hành"; tuy nhiên, bạn nên kiểm tra địa điểm làm thủ tục bay của bạn với hãng vận tải bán vé. Nếu chuyến bay của bạn thuộc dạng code share, nó sẽ được tiết lộ cho bạn trong quy trình đặt vé và trước khi bạn thanh toán theo giá được công bố, vé máy bay bán lẻ.

Các Hoạt Động Bị Hãng Hàng Không Cấm

Quý khách đồng ý không mua một vé hoặc các vé có các chặng bay mà quý khách sẽ không sử dụng, chẳng hạn như "vé bay quá cảnh", hoặc "vé khứ hồi"nếu những thông lệ đó bị cấm bởi (các) hãng hàng không. Quý khách cũng đồng ý không mua vé khứ hồi khi quý khách chỉ dự định sử dụng cho chuyến đi một chiều nếu những thông lệ đó bị hãng hàng không cấm. Quý khách thấy rằng hầu hết các hãng hàng không đều cấm tất cả các vé đó, và do đó chúng tôi không đảm bảo rằng hãng hàng không sẽ chấp nhận vé của quý khách nếu quý khách liên quan đến các thông lệ này. Quý khách đồng ý bồi thường cho các Bên được đảm bảo đối với các khiếu nại hàng không, trên cơ sở những điều này hoặc bất kỳ thông lệ nào khác bị cấm do sự khác biệt giữa vé giá đủ của hành trình thực tế mà quý khách đi và giá trị của vé mà quý khách đã mua.

Phí Hành Lý và Các Khoản Phí Phụ Trợ Khác của Hãng Hàng Không: Các hãng hàng không có thể yêu cầu bạn thanh toán các khoản phí bổ sung tại sân bay đối với các dịch vụ nhất định và/hoặc nếu bạn vượt quá các giới hạn nhất định theo quy định của hãng hàng không, chẳng hạn như số túi xách hoặc trọng lượng được phép, và một số hãng không cho phép miễn phí hành lý.

Phí Nhập/Xuất Cảnh

Nếu bạn đi quốc tế, một số quốc gia hoặc sân bay tính các khoản phí khi nhập và/hoặc xuất cảnh. Các khoản phí này không được tính vào giá vé, hoặc các khoản thuế và lệ phí mà chúng tôi hiển thị trên trang web của chúng tôi trước khi mua.

Phần III - Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho đặt khách sạn, bao gồm các sản phẩm theo gói

 1. Các Quy Định Hạn Chế Chung về Dịch Vụ Khách Sạn

  1. Nhận Phòng:

   Khi nhận phòng, khách phải trình giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng hợp lệ hoặc, tùy khách sạn, thẻ ghi nợ, đứng tên họ, nhất quán với các chi tiết giao dịch được cung cấp cho hutchgo.com (số tiền tín dụng khả dụng cần thiết sẽ khác nhau tùy khách sạn). Vui lòng lưu ý rằng thẻ ghi nợ có thể không được chấp nhận.

  2. Đến Trễ và Không Nhận Phòng vào Đêm Đầu Tiên:

   Mặc dù bạn nên gọi cho hutchgo.com nếu bạn muốn hủy một yêu cầu đặt phòng có thể hủy trước khi lưu trú, nếu bạn sắp bị trì hoãn ngày nhận phòng hoặc thấy rằng bạn không thể nhận phòng tại khách sạn vào ngày bạn yêu cầu, bạn nên liên hệ với khách sạn để thông báo cho họ. Nếu bạn không nhận phòng tại khách sạn vào ngày bạn đã đặt và không thông báo cho khách sạn, phần còn lại của yêu cầu đặt phòng của bạn có thể bị hủy và bạn có thể không được hoàn tiền, tùy vào các điều khoản và điều kiện của khách sạn phù hợp.

  3. Hủy và Thay Đổi Yêu Cầu Đặt Phòng:

   Các chính sách hủy phòng của khách sạn có thể khác nhau. Các yêu cầu đặt phòng nhất định là không thể hủy và không thể thay đổi. Các trường hợp đặt phòng khác đòi hỏi bạn phải đóng phạt nếu bạn hủy. Nhưng các yêu cầu đặt phòng khác có thể được hoàn tiền đầy đủ. Hãy tham khảo chính sách hủy đặt phòng của khách sạn khi bạn đặt phòng. Không được phép sửa đổi đối với tất cả yêu cầu đặt phòng khách sạn một khi đã xác nhận.

   Phí dịch vụ của Hutchison Travel Limited

   Có thể có phí xử lý / dịch vụ mỗi phòng mỗi đêm đặt qua trang web này. Khoản lệ phí không được hoàn lại đó sẽ được liệt kê để Người Dùng tham khảo trước khi Người Dùng được yêu cầu nhập số thẻ tín dụng.

   Phí dịch vụ mỗi phòng mỗi đêm HKD
   Điều Chỉnh / Đặt Lại
   (không bao gồm bất kỳ khoản phí đặt lại nào của khách sạn)
   420
   Tái xác thực / Đặt lại phòng / Thay đổi loại phòng / Thay đổi thông tin khách của khách sạn
   (không bao gồm phí dịch vụ khách sạn)
   420
   Hủy Đặt Phòng
   (không bao gồm bất kỳ phí hủy nào của khách sạn)
   420
  4. Nhu Cầu của Người Khuyết Tật

   Nếu bạn có nhu cầu của người khuyết tật (ví dụ, bạn cần phòng có thể tiếp cận bằng xe lăn hoặc yêu cầu sử dụng động vật phục vụ) bạn phải gọi cho khách sạn và xác minh rằng nhu cầu của người khuyết tật có thể được đáp ứng. Nếu khách sạn không thể đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật của bạn không thể, vui lòng gọi cho phòng Dịch Vụ Khách Hàng của hutchgo.com.

  5. Lưu Trú Khách Sạn và Các Yêu Cầu Đặc Biệt

   Tùy vào việc bạn sử dụng yêu cầu đặt phòng khách sạn nào của hutchgo.com, bạn có thể hoặc có thể không chọn được loại phòng và số phòng và/hoặc loại giường. Sự chỉ định phòng là dựa tên tình trạng còn phòng của khách sạn và tùy ý khách sạn. Chúng tôi không thể đảm bảo có phòng không hút thuốc. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt (ví dụ như bao gồm ưu tiên phòng hút thuốc hoặc không hút thuốc, một phòng cụ thể, đồ trải giường cụ thể, tầng, gần thang máy, phòng thông nhau, hoặc cho phép thú cưng), bạn phải gọi cho khách sạn và xác minh rằng các yêu cầu đặc biệt có thể được đáp ứng sau khi bạn đặt phòng. Vì hutchgo.com không có quyền kiểm soát việc khách sạn sẽ giao phòng nào cho bạn, hutchgo.com không thể đáp ứng trước các yêu cầu đặc biệt khi bạn đặt phòng và không thể đảm bảo rằng các yêu cầu đặc biệt đó sẽ được đáp ứng.

  6. Phải Được 18 Tuổi Trở

   Khách đặt phòng phải được 18 tuổi trở lên để nhận phòng khách sạn.

  7. Điểm Dành Cho Khách Hàng Thường Xuyên

   Điểm thưởng dành cho khách hàng thường xuyên nâng cấp, voucher và giảm giá hoặc khuyến mãi khác có thể không áp dụng cho Dịch Vụ Khách Sạn của Hutchison Travel Limited.

  8. Hạng Sao Của Khách Sạn (Tổng Quát)

   Hệ thống xếp hạng sao của hutchgo.com được cung cấp cho bạn tham khảo. Như các hệ thống xếp hạng khách sạn nổi tiếng khác, để chỉ định một hạng sao duy nhất, hutchgo.com xem xét một số yếu tố khi đánh giá chất lượng của các khách sạn trong hệ thống, chẳng hạn như tiện nghi, cơ sở vật chất, uy tín, thương hiệu, các dịch vụ xếp hạng khác, phản hồi của khách hàng nào đã lưu trú tại khách sạn, v.v. hutchgo.com sàng lọc kỹ các khách sạn trong hệ thống và định kỳ cập nhật thông tin của chúng tôi để đảm bảo tính hợp lệ của xếp hạng của chúng tôi. Các hệ thống xếp hạng của chúng tôi đôi khi khác với của các hệ thống xếp hạng khác mà bạn đã quen. Chúng tôi không đảm bảo hay cam đoan rằng hệ thống xếp hạng của chúng tôi tương đương với hoặc nhất quán với bất kỳ hệ thống xếp hạng sao nào khác và chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hạng sao của một khách sạn vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo.

  9. Giá cả

   Đôi khi có mức giá rẻ hơn đối với một đợt lưu ý cụ thể tại một khách sạn, tuy nhiên, các mức giá này do khách sạn đưa ra có thể có các quy định hạn chế và điều kiện đặc biệt, ví dụ như liên quan đến hủy phòng và hoàn tiền. Vui lòng tham khảo kỹ chi tiết về phòng và mức giá để biết bất kỳ điều kiện nào như thế trước khi đặt phòng. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh giá vì lý do tiếp thị và thương mại.

  10. Lỗi Về Giá Cả

   Hutchison Travel Limited cố gắng công bố và duy trì giá cả và thông tin chính xác đối với các dịch vụ mà chúng tôi đề nghị. Các khách sạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về giá và thông tin khác liên quan đến các dịch vụ này.

   Tuy nhiên, trong trường hợp một dịch vụ được liệt kê hoặc cung cấp cho chúng tôi ở giá không chính xác hoặc với thông tin không chính xác do nhận được thông tin dịch vụ không chính xác từ các khách sạn của chúng tôi, lỗi đánh máy hoặc lỗi hệ thống hoặc lỗi khác về giá cả, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn hàng nào đã đặt đối với dịch vụ như thế.

   Chúng tôi sẽ có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn hàng nào như thế cho dù đơn hàng đó đã được xác nhận và/hoặc thẻ tín dụng của bạn đã được tính hay chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã được tính tiền mua hàng và đơn hàng của bạn bị hủy vì thông tin nhà cung ứng không chính xác, chúng tôi sẽ nhanh chóng ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn với số tiền đã tính. Giá cả, mức giá và hàng trong kho phụ thuộc vào tính khả dụng từ các khách sạn.

  11. Đặt phòng

   Bạn không thể đặt phòng trực tiếp cho quá 8 phòng đối với cùng một khách sạn/ngày lưu trú. Nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã đặt phòng cho tổng cộng nhiều hơn 8 phòng trong những yêu cầu đặt phòng riêng biệt, chúng tôi có thể hủy yêu cầu đặt phòng của bạn, và tính một khoản phí hủy yêu cầu cho bạn, nếu áp dụng. Nếu bạn đã đặt cọc không hoàn lại, tiền đặt cọc của bạn sẽ bị vô hiệu. Nếu bạn muốn đặt phòng cho 9 phòng trở lên, bạn phải liên hệ với chuyên viên lữ hành nhóm của chúng tôi bằng cách email đến sales@hutchgo.com.hk. Một trong các chuyên viên lữ hành của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và liên hệ với bạn để hoàn tất yêu cầu đặt phòng của bạn. Bạn có thể được yêu cầu ký một hợp đồng bằng văn bản và/hoặc trả một khoản đặt cọc không hoàn lại.

 2. Dịch Vụ Khách Sạn Có Tiết Lộ Giá Của Đơn Vị Bán

  Dịch Vụ Khách Sạn Có Tiết Lộ Giá Của Đơn Vị Bán của hutchgo.com là một dịch vụ khách sạn theo đó giá của khách sạn được tiết lộ cho Người Dùng trước khi đặt phòng và theo đó hutchgo.com đóng vai trò đơn vị bán trong hồ sơ giao dịch (có nghĩa là trực tiếp tính tiền vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn chứ không phải khách sạn).

  Các yêu cầu đặt phòng khách sạn được thực hiện thông qua Dịch Vụ Khách Sạn Có Tiết Lộ Giá Của Đơn Vị Bán tuân theo các điều khoản và điều kiện đã công bố trên trang hợp đồng của bạn và các điều khoản và điều kiện đã công bố của khách sạn phù hợp mà bạn chọn.

  "Tổng Chi Phí" mà bạn sẽ trả để sử dụng Dịch Vụ Khách Sạn Có Tiết Lộ Giá Của Đơn Vị Bán sẽ luôn được tiết lộ cho bạn trước khi bạn gửi Yêu Cầu.

  1. Các Khoản Phí về Thuế và Lệ Phí

   Liên quan đến việc tạo điều kiện giao Khách Sạn Có Tiết Lộ Giá Của Đơn Vị Bán, chúng tôi sẽ tính các khoản Thuế và Lệ Phí theo phương thức thanh toán của bạn. Khoản phí này gồm có một số tiền dự kiến để thu số tiền chúng tôi trả cho khách sạn liên quan đến yêu cầu đặt phòng của bạn đối với các khoản thuế khách sạn còn nợ bao gồm, nhưng không giới hạn, thuế bán hàng và sử dụng, thuế sử dụng khách sạn, thuế phòng, thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng và/hoặc các khoản thuyế tương tự khác. Ở những địa điểm nhất định, số tiền thuế cũng có thể gồm có các khoản phí dịch vụ do chính phủ áp dụng hoặc các khoản lệ phí khác không được trả trực tiếp cho cơ quan thuế vụ nhưng khách sạn phải thu theo quy định của pháp luật. Số tiền trả cho khách sạn liên quan đến yêu cầu đặt phòng của bạn đối với các khoản thuế có thể khác với số tiền chúng tôi ước tính và có trong khoản phí tính cho bạn. Số dư khoản phí đối với Thuế và Lệ Phí là một khoản lệ phí chúng tôi giữ lại như một phần thù lao cho các dịch vụ của chúng tôi và để trang trải các chi phí đặt phòng của bạn, bao gồm, ví dụ như chi phí dịch vụ khách hàng. Khoản phí đối với Thuế và Lệ Phí khác nhau tùy vào một số yếu tố bao gồm, nhưng không giới hạn, số tiền chúng tôi trả cho khách sạn và địa điểm khách sạn nơi bạn sẽ lưu trú, và có thể gồm có khoản tiền lời chúng tôi giữ lại.

   Chúng tôi không phải là nhà cung ứng thu và chuyển thuế cho các cơ quan thuế vụ phù hợp. Các nhà cung ứng khách sạn của chúng tôi, với tư cách nhà cung ứng, sẽ lập hóa đơn đối với tất cả các khoản thuế áp dụng cho chúng tôi và chúng tôi trực tiếp thanh toán các số tiền đó cho các nhà cung ứng. Chúng tôi không phải là các nhà đồng cung ứng có liên kết với nhà cung ứng mà chúng tôi đặt trước hoặc yêu cầu bố trí lữ hành cho khách hàng của chúng tôi. Khả năng đánh thuế và thuế suất thích hợp và loại thuế áp dụng khác nhau rất nhiều tùy địa điểm.

   Đối với các giao dịch liên quan đến Các Khách Sạn Có Tiết Lộ Giá của Đơn Vị Bán nằm trong các khu vực nhất định, khoản chi phí tính vào thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn đối với các khoản Thuế và Lệ Phí gồm có một khoản thanh toán thuế bổ sung mà chúng tôi phải thu và gửi cho cơ quan thẩm quyền đối với khoản thuế còn nợ trên số tiền chúng tôi giữ lại như thù lao cho các dịch vụ của chúng tôi.

 3. Dịch Vụ Khách Sạn Đại Lý

  Đối với Dịch Vụ Khách Sạn Đại Lý của Hutchison Travel Limited, hutchgo.com không phải là đơn vị bán trong hồ sơ và không tính tiền vào thẻ tín dụng của bạn. Đối với các giao dịch này, bạn sẽ được thông báo trong Phần Thông Tin Quan trọng của trang hợp đồng của bạn rằng thẻ tín dụng của bạn sẽ được sử dụng để đảm bảo yêu cầu đặt phòng. Bạn cũng sẽ được thông báo trong Phần Thông Tin Quan Trọng rằng khách sạn sẽ trực tiếp tính tiền phòng và thuế cho bạn. Bạn sẽ được cung cấp một khoản riêng "Tổng Chi Phí Ước Tính" trên trang hợp đồng, sẽ cung cấp cho bạn con số ước tính về những gì khách sạn sẽ tính cho bạn và bạn sẽ được thông báo ước tính đó có bao gồm thuế hay không. Thông qua Dịch Vụ Khách Sạn Đại Lý, hutchgo.com (tùy trường hợp), cung cấp một nền ứng dụng trực tuyến qua đó các khách sạn (bao gồm các loại hình lưu trú tạm thời khác) có thể quảng cáo phòng của họ để đặt, và qua đó khách truy cập trang web có thể đặt phòng. Khi đặt phòng qua Dịch Vụ Khách Sạn Đại Lý, bạn xác lập quan hệ hợp đồng trực tiếp (có giá trị ràng buộc pháp lý) với khách sạn tại đó bạn đặt phòng. Từ lúc bạn đặt phòng qua Dịch Vụ Khách Sạn Đại Lý, hutchgo.com (tùy trường hợp) chỉ đóng vai trò bên trung gian giữa bạn và khách sạn, gửi chi tiết đặt phòng của bạn cho khách sạn liên quan và gửi email xác nhận cho bạn giúp và thay mặt khách sạn.