Chính Sách về Quyền Riêng Tư và Tuyên Bố Thu Thập Thông Tin Cá Nhân ("Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư")

Cập Nhật Lần Cuối: 19 tháng 9, 2018

Vui lòng lưu ý rằng Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này đôi khi có thể được sửa đổi mà không có thông báo trước. Bạn nên thường xuyên tham khảo phiên bản mới nhất. Nếu có bất kỳ sự không nhất quán hay mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Hoa của Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này, bản tiếng Anh sẽ có giá trị ưu tiên.

1. Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Cam Kết của Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đảm bảo rằng các chính sách và phương pháp thực hành của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu giữ, gửi và tiếp cận dữ liệu cá nhân tuân thủ các yêu cầu của Sắc Lệnh về Dữ Liệu Cá Nhân (Quyền Riêng Tư) (Chương 486) theo quy định của luật pháp Hồng Kông ("Sắc Lệnh").

Cookie

Khi bạn truy cập (các) trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ ghi lại việc bạn truy cập và sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (có nghĩa là thông tin về bạn và xác định danh tính của bạn) từ bạn trừ khi được cho biết khác. Cookie được sử dụng (nếu có) trong bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi sẽ không được triển kai để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Để giúp bạn hiểu, Cookie là các tập tin máy tính nhỏ có thể được lưu trên máy tính của người lướt web nhằm mục đích thu thập thông tin cấu hình và phân tích thói quen xem của người lướt web. Chúng có thể giúp bạn tránh phải đăng ký lại khi tái truy cập một trang web và thường được sử dụng để theo dõi ưu tiên của bạn liên quan đến chủ đề của website. Bạn có thể từ chối chấp nhận Cookie (bằng cách điều chỉnh các tùy chọn Internet liên quan hoặc ưu tiên trình duyệt của hệ thống máy tính của bạn), nhưng khi làm như thế, bạn có thể không sử dụng hoặc kích hoạt được các chức năng khả dụng nhất định trên các trang web của chúng tôi.

Để phục vụ bạn nhanh hơn và đảm bảo chất lượng cao hơn, chúng tôi sử dụng công nghệ "cookie" và cũng cho phép các bên thứ ba sử dụng cookie trên trang Web của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác với các bên thứ ba đặt cookie trên trang Web của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ, bao gồm:

Phân Tích/Đo Lường: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích của bên thứ ba để tìm hiểu cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng trang Web, tìm hiểu điều gì có hiệu quả và điều gì không, để tối ưu hóa và cải thiện trang web của chúng tôi và để đảm bảo chúng tôi tiếp tục có nội dung thú vị và phù hợp. Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm các trang web bạn đã xem, các trang tham chiếu/thoát ra, các nền ứng dụng và hệ điều hành bạn đã sử dụng, thông tin nhãn ngày giờ, và các chi tiết như số lượt nhấp của bạn trên một trang cụ thể, chuyển động chuột và hoạt động cuộn chuột của bạn, các từ khóa tìm kiếm bạn sử dụng và văn bản bạn nhập khi sử dụng trang Web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie phân tích trong các chiến dịch quảng cáo trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi sau khi họ đã được cho xem một nội dung quảng cáo trực tuyến, có thể gồm có quảng cáo trên các trang web bên thứ ba.

Pixel Tag Tái Tiếp Thị: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sử dụng trang web về khách truy cập đến các trang web của chúng tôi với các công ty quảng cáo bên thứ ba nhằm mục đích quản lý và nhắm đích quảng cáo và phân tích nghiên cứu thị trường về trang web của chúng tôi và các trang web khác. Vì các mục đích này, chúng tôi và các công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt các pixel tag (cũng được gọi là clear gifs) trên một số trang mà bạn truy cập trên trang web của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân được thu thập bằng các pixcel tag để cung cấp nội dung quảng cáo phù hợp cho bạn khi bạn truy cập các trang web khác trên Internet. Các quảng cáo này có thể nắm đến các yêu cầu tìm kiếm cụ thể mà bạn đã thực hiện trên các trang web hutchgo.com trong các phiên truy cập trước đó.

Opting Out of Cookies: If you would like to opt-out of ad targeting cookies set by Google and DoubleClick on our site, please click here: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en.

Nếu bạn muốn không nhận quảng cáo cá nhân hóa từ các đơn vị quảng cáo bên thứ ba và các mạng lưới quảng cáo thành viên của Network Advertising Initiative (NAI) hoặc tuân thủ Các Nguyên Tắc Tự Quản Lý về Quảng Cáo Hành Vi Trực Tuyến (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) của Digital Advertising Alliance (DAA), vui lòng truy cập các trang rút tên (opt-out) trên trang web NAI và trang web DAA.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Đôi khi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, giới tính, ngày sinh, số giấy tờ tùy thân, số điện thoại, số fax, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng của bạn, (gọi chung là "dữ liệu cá nhân"). Việc từ chối cung cấp thông tin như thế có thể dẫn đến bạn không được truy cập các phần nhất định của trang web của chúng tôi, hoặc có thể khiến cho chúng tôi không thể xử lý bất kỳ mẫu đơn đăng ký hay yêu cầu nào bạn đang thực hiện, hoặc có thể làm cho bạn không đạt được mục tiêu truy cập theo cách khác. Khi bạn truy cập (các) trang web của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn sẽ được tự động thu thập cho mục đích sử dụng nội bộ (ví dụ phòng ngừa gian lận). Nếu bạn dưới 18 tuổi, cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi.

Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Đã Thu Thập

Các mục đích cụ thể để có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn được quy định trong Tuyên Bố Thu Thập Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi ở Phần 2 bên dưới.

Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Trong các giao dịch của bạn với chúng tôi và cho mục đích kiểm toán, dữ liệu cá nhân của bạn và hồ sơ giao dịch của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ trong một khoản thời gian hợp lý. Thông tin như thế sẽ được xóa khỏi hệ thống của chúng tôi tuân theo chính sách nội bộ của chúng tôi.

Tiếp Cận và Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

Theo Sắc Lệnh, bạn có quyền:

 1. kiểm tra xem chúng tôi có lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn hay không;
 2. tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ;
 3. yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác;
 4. tìm hiểu các chính sách và phương pháp thực hành của chúng tôi đã lập ra (tùy lúc) liên quan đến dữ liệu cá nhân và các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ.

Nếu bạn muốn tiếp cận và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu các chính sách và phương pháp thực hành của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân và loại dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ, vui lòng liên hệ với Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc email tại:

Theo đường bưu điện: Hutchison Travel Limited
Unit 1203, 12/F, Two Harbourfront,
22 Tak Fung Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong

Gửi email:
cs.vn@hutchgo.com

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 40 ngày sau khi nhận được yêu cầu. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn đối với mỗi lần tiếp cận dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, khoản phí đó sẽ được miễn nếu sự tiếp cận dữ liệu là để chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn.

Bảo mật

Mọi dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được bảo mật trên trang web của chúng tôi với quyền truy cập hạn chế chỉ dành cho nhân sự được phép. Quy trình đăng ký trực tuyến của chúng tôi sử dụng liên kết giao thức SSL để gửi dữ liệu nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách mã hóa nó ở định dạng bảo mật nhằm đảm bảo duy trì bảo mật.

2. Tuyên Bố Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Là khách hàng của công ty chúng tôi hoặc là khách truy cập (các) trang web của chúng tôi1, Quý khách có thể phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân khi nộp đơn và / hoặc tiếp tục đăng ký với chúng tôi để sử dụng dịch vụ và / hoặc sản phẩm. Nếu dữ liệu cá nhân của Quý khách không đầy đủ hoặc không chính xác, chúng tôi có thể không cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Quý khách.

Chúng tôi sẽ luôn bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Các chính sách và phương pháp thực hành của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, lưu giữ, tiết lộ, gửi, bảo mật và tiếp cận dữ liệu cá nhân sẽ tuân thủ Sắc Lệnh và Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc giữ lại dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi để phục vụ các mục đích sau đây và các mục đích khác như có thể được thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật, tùy từng thời điểm:

 1. Cung Cấp Dịch Vụ;
 2. Theo sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị hàng hóa và/hoặc dịch vụ (giới hạn ở: lữ hành và khách sạn, phương tiện chuyên chở, bảo hiểm,ngân hàng, thẻ tín dụng, tài chính, giáo dục, truyền thông, tuyển dụng, giải trí và tiêu khiển, bán lẻ, sức khỏe và sắc đẹp, thời trang và quần áo, thể thao, đồng hồ, đồ trang sức, sản phẩm điện và điện tử, viễn thông, di động, công nghệ thông tin, phần mềm và game máy tính, nhà hàng và ăn uống, đại lý bất động sản, dịch vụ khuân vác, dịch vụ mạng xã hội, môi trường và từ thiện) (bất kể chúng tôi có được trả thù lao cho các hoạt động tiếp thị đó hay không), liên quan đến chúng tôi, công ty liên kết của chúng tôi, đối tác kinh doanh và CK Hutchison Holdings (bao gồm CK Hutchison Holdings Limited, bất kỳ công ty con nào của họ và bất kỳ công ty nào trong đó họ có quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp hoặc họ có quan hệ liên doanh hoặc hợp tác hoặc các đơn vị thừa nhiệm và được chỉ định tương ứng của họ). Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin quảng bá qua điện thoại tiếp thị trực tiếp, tin nhắn SMS (Dịch Vụ Tin Nhắn Ngắn), email, fax, thư trực tiếp, v.v.;
 3. Xử lý bất kỳ quyền lợi nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Dịch Vụ;
 4. Phân tích, xác minh và/hoặc kiểm tra tín dụng, thanh toán và/hoặc trạng thái của bạn liên quan đến việc cung cấp Các Dịch Vụ;
 5. Xử lý bất kỳ chỉ thị thanh toán, cơ sở ghi nợ trực tiếp và/hoặc cơ sở tín dụng nào theo yêu cầu của bạn;
 6. Cho phép tài khoản của bạn hoạt động hàng ngày và/hoặc thu các số tiền còn nợ trong tài khoản của bạn liên quan đến Các Dịch Vụ; và
 7. Cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ liên kết của mình.

Chúng tôi có thể tiết lộ và gửi (cho dù là ở Hồng Kông hay nước ngoài) dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên sau đây để sử dụng, tiết lộ, xử lý hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn vì các mục đích nói trên:

 1. Đại lý, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ khác của chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu và/hoặc thuê bao;
 2. Ngân hàng, tổ chức tài chính và các nhà cung cấp tín dụng;
 3. Đơn vị thu nợ, cơ quan tham khảo tín dụng và các cơ quan an ninh;
 4. Cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật va tòa án;
 5. Cố vấn chuyên môn của chúng tôi; và
 6. Bất kỳ bên được chỉ định hoặc bên nhận chuyển nhượng nào của chúng tôi trên thực tế hoặc đề xuất đối với các quyền của chúng tôi liên quan đến bạn.

Nếu bạn không muốn nhận thông tin quảng bá tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ nói trên, hoặc không muốn chúng tôi tiết lộ, gửi hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp nói trên, bạn có thể hủy thuê bao qua liên kết hủy thuê bao mà bạn sẽ tìm thấy ở dưới cùng của mọi email tiếp thị mà chúng tôi đã gửi. Hoặc, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi tại:

Theo đường bưu điện: Hutchison Travel Limited
Unit 1203, 12/F, Two Harbourfront,
22 Tak Fung Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong

Gửi email:
cs.vn@hutchgo.com

Nếu Quý khách muốn nói chuyện với Đại diện dịch vụ khách hàng, vui lòng gửi email đến địa chỉ cs.vn@hutchgo.com.

1Trang web của chúng tôi là tất cả các trang web hoạt động theo Hutchison Travel Limited.

;