Sumali sa amin.

Ang hutchgo.com ay isang plataporma na ang pangunahing serbisyo ay ang para sa pagbiyahe na naka-base sa internet at pinapatakbo ng CK Hutchison Holdings Limited at buong-buong pag-aari ng Hutchison Travel Limited (dating kilala bilang Hutchison-Priceline). Ito ang unang tatak pang-biyahe na may kumpletong serbisyong makukuha nang online na inilunsad sa Hong Kong na may mga operasyon sa Asya mula pa noong 2002. Pagkatapos ay pinaganda ito upang maging isa sa pinakamapapagkatiwalaan at pinaka may kakayahang tatak pang-biyahe sa rehiyon. Upang makasabay sa paglawig ng aming negosyo, kasalukuyan kaming naghahanap ng kandidatong may mataas na kalibre upang sumali sa aming pangkat para sa mga sumusunod na bakante:

Magandang package ng suweldo ang ibibigay sa tamang kandidato. Mangyaring ipadala ang inyong mga aplikasyon sa pamamagitan ng email sa hrd@hutchisontravel.com o sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat sa koreo sa Human Resources Department, Hutchison Travel Limited, Unit 1201, 12/F, Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon

Kami ay isang makatarungang taga-empleyo at malugod naming tatanggapin ang mga aplikasyon mula sa lahat ng mga kwalipikadong kandidato. Ang impormasyon na inyong ibinigay sa amin ay mahigpit na pananatilihing kumpidensiyal at gagamitin para lamang sa pagsasaalang-alang ng aplikasyon para sa kinauukulang/katulad na posisyon/mga posisyon sa loob ng mga Grupo ng KOmpanya sa CK Hutchison.

Maaaring ituring ng mga aplikante na walang maririnig mula sa amin sa loob ng apat na lingo mula sa petsa ng patalastas na ito na ang kanilang aplikasyon ay hindi nagtagumpay. Lahat ng personal na datos ng mga aplikanteng hindi nagtagumpay ay sisirain o itatapon pagkatapos na ang pagre-rekrut ay hindi na kakailanganin pa.

;