นโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแถลงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ("คำแถลงความเป็นส่วนตัว")

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 22 มิถุนายน 2015

โปรดทราบว่าคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสำหรับคำแถลงฉบับล่าสุดเป็นประจำ หากไม่มีความสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันระหว่างคำแถลงความเป็นส่วนตัวภาษาอังกฤษกับภาษาจีน ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปฏิญาณของเรา

พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เรารับรองว่านโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในส่วนของการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ การเก็บรักษา การโอนถ่ายและการเข้าถึงของข้อมูลส่วนบุคคล มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดแห่งกฎหมายของข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) ของพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 486) ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง (“พระราชกฤษฎีกา”)

คุ้กกี้

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการบันทึกการเข้าเยี่ยมของคุณเท่านั้นและจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุความเป็นตัวตนใด ๆ (คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณและระบุตัวตนของคุณ) จากคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุ้กกี้ที่ใช้ (หากมี) ในส่วนของเว็บไซต์ของเราจะไม่นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบ คุ้กกี้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จัดเก็บในการท่องเว็บของคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเคยชินในการเข้าดูของการท่องเว็บ โดยที่สามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาจากการลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อได้มีการกลับมาเยี่ยมที่เว็บไซต์อีกครั้งและมักใช้ในการติดตามความต้องการของคุณในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณอาจปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ (โดยการแก้ไขตัวเลือกอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกดูข้อมูลการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ) แต่หากคุณทำเช่นนั้น คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ หรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างในเว็บไซต์ของเราได้

เพื่อการให้บริการคุณได้รวดเร็วขึ้นและมีคุณภาพที่ดีกว่า เราได้ใช้เทคโนโลยี "คุกกี้" และยังอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้คุกกี้บนไซต์ของเราด้วย เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่วางคุกกี้บนไซต์ของเราเพื่อให้บริการ โดยรวมไปถึง:

การวิเคราะห์/การวัด: เราใช้คุกกี้วิเคราะห์จากบุคคลที่สามเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเราอย่างไร เพื่อดูว่าสิ่งใดที่ใช้การได้และไม่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและเพื่อรับรองว่าเรายังคงเป็นที่น่าสนใจและยังมีความเกี่ยวเนื่อง ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยรวมถึงหน้าเว็บที่คุณได้ดู หน้าที่อ้างอิง/สุดท้ายจากหน้าที่คุณได้เข้าและออก แพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการที่คุณได้ใช้ วันที่และเวลาที่ประทับข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนคลิกที่คุณทำบนหน้าที่กำหนด การเคลื่อนไหวของเมาส์ของคุณและกิจกรรมการเลื่อน การค้นหาคำที่คุณใช้และข้อความที่คุณพิมพ์ในขณะที่ใช้ไซต์ของเรา เรายังใช้คุ้กกี้วิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของเราเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราภายหลังจากที่พวกเขาได้รับการแสดงที่โฆษณาออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

พิกเซลแท็กสำหรับทำการตลาดกับลูกค้าที่เคยเข้าชมเว็บไซต์: เราอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวกับผู้เข้าชมไซต์ของเรากับบริษัท โฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการและการกำหนดเป้าหมายการโฆษณาและเพื่อการวิเคราะห์วิจัยตลาดบนไซต์ของเราและไซต์อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราและบริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามของเราอาจวาง พิกเซลแท็ก (หรือเรียกอีกอย่างว่า เคลียร์กิฟท์) ในบางส่วนของหน้าเว็บที่คุณเข้าชมที่ไซต์ของเรา จากนั้นเราจะใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนที่ได้เก็บรวบรวมโดยใช้ พิกเซลแท็ก เหล่านี้ เพื่อให้บริการคุณสำหรับโฆษณาที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณกำลังเยี่ยมชมไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต โฆษณาเหล่านี้อาจมีการกำหนดเป้าหมายยังการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงที่คุณได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ hutchgo.com ในช่วงการท่องเว็บก่อนหน้านี้

การเลือกไม่รับคุ้กกี้: หากคุณต้องการที่จะเลือกไม่รับคุกกี้ที่กำหนดเป้าหมายโฆษณาติดตั้งโดย Google และ DoubleClick บนไซต์ของเรา โปรดคลิกที่นี่: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en

หากคุณต้องการที่จะเลือกไม่รับโฆษณาส่วนบุคคลจากผู้ลงโฆษณาของบุคคลที่สามและเครือข่ายโฆษณาที่เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative (NAI) หรือผู้ติดตาม Digital Advertising Alliance (DAA)’s Self-Regulatory Principles สำหรับพฤติกรรมการโฆษณาออนไลน์ กรุณาไปยังหน้าการเลือกไม่รับที่เวบไซต์ของ NAI และ DAA

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางครั้ง คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ เพศ วันเกิด หมายเลขเอกสารระบุตัวตน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร (รวมเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว อาจจะปฏิเสธคุณในการเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา หรืออาจทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดการกับคำร้องขอใด ๆ ที่คุณได้ทำ หรืออาจทำให้วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมของคุณล้มเหลว หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี การได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองของคุณเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะใช้ในคำแถลงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราในส่วนที่ 2 ด้านล่าง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการติดต่อของคุณกับเราและเพื่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและบันทึกการทำธุรกรรมของคุณในระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากระบบของเราเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภายในของเรา

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชกฤษฎีกาคุณมีสิทธิที่จะ:

 1. ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างของคุณที่เราเก็บไว้
 2. เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บไว้
 3. ร้องขอให้พวกเราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
 4. ยืนยันนโยบายของเราและวิธีปฏิบัติที่จัดขึ้น (เป็นครั้งคราว) ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้

หากคุณต้องการที่จะเข้าถึงและ / หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา หรือถ้าคุณต้องการที่จะตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดขึ้นโดยเรา กรุณาติดต่อติดต่อผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โดยการเขียนโดยส่งได้ทั้งการส่งจดหมาย หรืออีเมลที่:

โดยการส่งจดหมาย: Hutchison Travel Limited
Unit 1203, 12/F, Two Harbourfront,
22 Tak Fung Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong

โดยอีเมล:
cs.th@hutchgo.com

เราจะตอบกลับภายใน 40 วันหลังจากได้รับการร้องขอ เราอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ค่าบริการดังกล่าวจะได้รับการยกเว้น ถ้าการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะมีความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเราด้วยการ จำกัดการเข้าถึงโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ของเราใช้การเชื่อมโยงโปรโตคอล SSL ในการส่งข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณผ่านการเข้ารหัสในรูปแบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อยังคงรักษาความเป็นส่วนตัว

2. คำแถลงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นลูกค้าของบริษัทของเรา หรือในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา1 อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณที่จะให้เรามีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณร้องขอกับเราและ / หรือดำเนินการต่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับเราสำหรับบริการและ / หรือผลิตภัณฑ์ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง เราอาจจะไม่สามารถที่จะให้หรือให้บริการแก่คุณต่อไปได้

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับตลอดเวลา นโยบายและวิธีปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเก็บรักษา การเปิดเผยข้อมูล การถ่ายโอน การรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจจะนำไปใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่อาจจะตกลงกันระหว่างคุณและเรา หรือตามที่กฎหมายในช่วงเวลาที่เหมาะสม:

 1. การจัดหาการบริการ
 2. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตลาดของสินค้าและ/หรือบริการ (จำกัดเฉพาะ: การเดินทางและที่พัก การขนส่ง การประกันภัย การธนาคาร บัตรเครดิต การเงิน การศึกษา สื่อ การสรรหา ความบันเทิงและสันทนาการ ส่วนค้าปลีก สุขภาพและความงาม แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย กีฬา นาฬิกา เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเกม ร้านอาหารและการจัดเลี้ยง หน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ ส่วนบริการให้ข้อมูล บริการเครือข่ายสังคม สิ่งแวดล้อมและการกุศล) (โดยไม่คำนึงถึงว่าเราจะรับค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรมการตลาดดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับเรา โดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจของเราและ CK Hutchison Holdings (โดยรวมถึง CK Hutchison Holdings Limited บริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัท และบริษัทใด ๆ ที่มีความสนใจเหมือนกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม หรือที่อยู่ในกิจการร่วมค้า หรือร่วมดำเนินการ หรือผู้สืบทอดของตนและที่ได้รับมอบหมาย) เราอาจจะจัดส่งข้อมูลโปรโมชั่นให้คุณโดยผ่านการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ SMS (บริการข้อความสั้น) อีเมล โทรสาร โดยการส่งจดหมาย ฯลฯ
 3. การประมวลผลสำหรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ
 4. วิเคราะห์ ตรวจสอบและ/หรือการตรวจสอบเครดิตของคุณ การชำระเงินและ/หรือสถานะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้น
 5. การประมวลผลวิธีการชำระเงิน การอำนวยความสะดวกสำหรับการหักบัญชีธนาคารและ/หรือวงเงินสินเชื่อตามที่ได้รับการร้องขอจากคุณ
 6. การเปิดใช้งานประจำวันบัญชีของคุณและ/หรือการจัดเก็บยอดคงเหลือในบัญชีของคุณที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และ
 7. ทำให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราที่จะเชื่อมต่อระหว่างกัน หรือการปฏิบัติในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

เราอาจเปิดเผยและการถ่ายโอน (ไม่ว่าจะในฮ่องกง หรือต่างประเทศ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลต่อไปนี้เพื่อใช้ เปิดเผย ดำเนินการ หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น:

 1. ตัวแทนของเรา ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการอื่น ๆ สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณสั่งซื้อและ/หรือสมัครเป็นสมาชิก
 2. ธนาคาร สถาบันการเงินและผู้ให้บริการสินเชื่อ
 3. หน่วยงานเร่งรัดหนี้ หน่วยงานอ้างอิงเครดิตและหน่วยงานรักษาความปลอดภัย
 4. ส่วนงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการศาล
 5. ที่ปรึกษามืออาชีพของเรา และบุคคลคนอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความลับให้เรา และ
 6. ผู้รับโอนสิทธิตามจริงหรือที่เสนอของของเรา หรือผู้รับโอนสิทธิของเราที่เกี่ยวข้องกับคุณ

หากคุณมีความประสงค์ที่จะไม่รับข้อมูลส่งเสริมการขายการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ / บริการดังกล่าวข้างต้นโดยตรงจากเรา หรือไม่ประสงค์จะให้เราทำการเปิดเผยโอน หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงดังกล่าว คุณอาจยกเลิกการรับข่าวสารผ่านลิ้งค์ที่คุณจะพบที่ด้านล่างของทุก ๆ อีเมลการตลาดที่เราส่งถึงคุณ หรือโปรดเขียน หรือส่งอีเมลไปยังผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ที่:

โดยการส่งจดหมาย: Hutchison Travel Limited
Unit 1203, 12/F, Two Harbourfront,
22 Tak Fung Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong

โดยอีเมล:
cs.th@hutchgo.com

;